آدرس : استان بوشهر شهرستان جم شهرک پردیس دبستان علم و دانش
تلفن : 07727746295
آدرس رايانامه : pardisschool1 yahoo com